امام کاظم (سلام الله علیه)

میلاد امام موسی کاظم (سلام الله علیه)


شهادت امام موسی کاظم (سلام الله علیه)

امام کاظم-ع1امام کاظم-ع6
امام کاظم‏ (سلام الله علیه) : لَو کانَ فِیکُم عِدَّهُ أهلِ بَدرٍ لَقامَ قائمُنا؛
اگر به تعداد اهل بدر (مؤمن کامل) در میان شما بود، قائم ما قیام میکرد.

امام موسی کاظم(سلام الله علیه) فرزند امام جعفر بن محمد الصادق (سلام الله علیه) وحمیده مصفّاه (سلام الله علیها) هستند. امام موسی کاظم(سلام الله علیه) در هفتم ماه صفر سال ۱۲۸ هجرى یا برخى نیز سال ۱۲۹ را برای تولد آن حضرت ذکر کردند. آن حضرت در سن بیست سالگى به امامت رسید. مدت امامت امام موسی کاظم(سلام الله علیه)۳۵ سال بود. امامت آن حضرت از سال ۱۴۸ هجری قمری شروع  و تا سال ۲۵ رجب سال ۱۸۳ هجری قمری ادامه یافت. آن حضرت  به‏ وسیله زهرى که در زندان سندى بن شاهک به دستور هارون ‏الرشید به آن حضرت خورانیده شد به شهادت رسیدند.

رویدادهاى مهم زمان امام موسی کاظم (ع) :

 1. شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، پدر ارجمند امام موسى کاظم علیه السلام، به دست منصور دوانیقى، در سال ۱۴۸ هجرى.
 2.  پیدایش انشعاباتى در مذهب شیعه، مانند: اسماعیلیه، اَفْطَحیه و ناووسیه، پس از شهادت امام صادق علیه‌السلام و معارضه آنان با امام موسى کاظم علیه السلام در مسئله امامت.
 3.  ادعاى امامت و جانشینى امام جعفر صادق علیه السلام، توسط عبدالله اَفْطَحْ، برادر امام موسى کاظم علیه السلام و به وجود آوردن مذهب افطحیه در شیعه.
 4. اعراض بیشتر اصحاب امام صادق علیه السلام از عبدالله اَفْطَحْ، و گرایش آنان به امام‏ موسى کاظم علیه‌السلام.
 5. مرگ منصور دوانیقى، در سال ۱۵۸ هجرى، و به خلافت رسیدن ابوعبدالله مهدى عباسى، فرزند منصور.
 6. احضار امام موسى کاظم علیه السلام به بغداد و زندانى نمودن ایشان در آن شهر، به دستور مهدى عباسى.
 7.  زندانى شدن امام موسى کاظم علیه السلام در بغداد، در دوران حکومت هادى عباسى.
 8. مبارزات منفىِ امام موسى کاظم علیه السلام با دستگاه حکومتىِ هارون‏الرشید، در مناسبت‏هاى گوناگون.
 9.  بدگویی و سعایت على بن اسماعیل، برادرزاده امام موسى کاظم علیه السلام از آن حضرت، نزد هارون الرشید با توطئه‏چینى یحیى برمکى، وزیر اعظم هارون.
 10.  دستگیرى امام کاظم علیه السلام در مدینه و فرستادن آن حضرت به زندان عیسى بن جعفر در بصره، به دستور هارون‏الرشید، در سال ۱۷۹ هجرى.
 11.  انتقال امام علیه السلام از زندان بصره به زندان فضل بن ربیع در بغداد.
 12.  انتقال امام علیه السلام از زندان فضل بن ربیع به زندان فضل بن یحیى برمکى.
 13.  مراعات کردن حال امام علیه السلام در زندان، توسط فضل بن یحیى و عکس‏العمل شدید هارون به این قضیه.
 14.  مضروب و مقهور شدن فضل بن یحیى، توسط هارون، به خاطر مراعات حال امام علیه السلام در زندان.
 15.  انتقال امام علیه السلام از زندان فضل بن یحیى به زندان سندى بن شاهک.
 16.  مسموم کردن امام علیه السلام با خرماى زهر آلود، توسط سندى بن شاهک در زندان.
 17.  شهادت امام کاظم علیه السلام به خاطر مسمومیت در زندان سندى بن شاهک، در ۲۵ رجب سال ۱۸۳ هجرى.
 18.  انتقال پیکر مطهر امام موسى کاظم علیه السلام به جِسر (پل) بغداد و فراخوانىِ مردم براى دیدن آن توسط مأموران هارون‏الرشید.
 19.  انزجار سلیمان بن جعفر بن منصور دوانیقى از تحقیر پیکر امام موسى کاظم علیه السلام، توسط مأموران حکومتى، و دستور او به تجهیز و تکفین مناسب شأن پیکر آن حضرت و به خاک سپارى در مقابر قریش بغداد.

منبع: از کتاب “خاندان عصمت علیهم السلام” ، سید تقى واردى.

امام کاظم-ع3

پاسخ دهید