خواص فیزیکی

3

 1. مقدمه ای بر خواص فیزیکی ۱

 2. مقدمه ای بر نفوذ جامدات

 3. مسیرهای نفوذ پذیری سریع

 4. تراوش گاز از غشای پلیمری-جذب و نفوذ

علم مواد (Materials Science) رابطه بین ساختار و خواص مواد را بررسی می کند.

—ساختار (Strucure): — نحوه قرار گرفتن اجزا در کنار هم را گویند.

 • —تمام خواص از ساختار یعنی نحوه کنار هم قرار گرفتن اجزا نتیجه می شود.
 • — بنابراین با کنترل ساختار می توان خواص راکنترل کرد.

خواص (Properties) :

 • —خواص فیزیکی خواصی هستند که مربوط به کنش ماده با سایر مواد یا انواع محرکها می باشد. مثل خواص شیمیایی- نوری هدایت الکتریکی ، حرارتی و ….
 • —خواص مکانیکی : مربوط به خواصی از ماده است که ماده هنگام اعمال بار از خود نشان می دهد.مثل تنش تسلیم، آستحکام کششی،سختی ، انعطاف پذیری (ductility) و چقرمگی (Toughness).

دسته بندی مواد مهندسی :

۱- فلزات : فلزات موادی هستند که اتمها در آنها با پیوند فلزی در کنار هم قرار دارند.

 • —خواص: استحکام نسبتا بالا- Ductility High – قابلیت شکل دادن-رسانایی حرارتی والکتریکی.

۲-سرامیک ها : ترکیبات شیمیایی حاصل از دو یا چند عنصر مثل فلز و غیرفلز (—Al + O=Al2O3) —نوع پیوند در سرامیکها یونی وکووالانسی است.

 • —خواص: تنش تسلیم و استحکام بالا-تردی- مقاوم دربرابر حرارت و عوامل شیمیایی- رسانایی الکتریکی آنها طیف گسترده ای دارد.

—۳- پلی مر ها : از زنجیره های طولانی از مولکول های تکرار شونده تشکیل شده اند که معمولا کربن عنصر ساختاری اصلی است. مانند (C2H2: (اتیلن) : === پلی اتیلن).

 • ——خواص : استحکام پایین – نقطه ذوب پایین- قابلیت شکل پذیری مناسب.

—۴- کامپوزیت ها : —ترکیب دو یا بیشتر از مواد هستند  که دارای خواصی هستند که هیچ یک از اجزاء به تنهایی ندارند —به ۳ دسته کلی تقسیم می شوند :

 •  کامپوزیت های زمینه پلیمری
 • — کامپوزیت های زمینه فلزی
 • — کامپوزیت های زمینه سرامیکی

2

 1. مقدمه ای بر کریستالوگرافی

 2. اصول و اجزاء در پراش اشعه ایکس

1

 1. مقدمه ای بر کریستالوگرافی

 2. اصول و اجزاء در پراش اشعه ایکس

 3. جزوه کریستالوگرافی دکتر خدابنده 

علم یافتن ساختار کریستال، کریستالوگرافی نامیده می‌شود. در کریستالوگرافی تنها خواص هندسی کریستال مورد توجه قرار می‌گیرند، بنابراین محل هر اتم یا مولکول با یک نقطه هندسی در محل تعادلی آن اتم یا مولکول نشان داده می‌شود. شبکه کریستالی دسته نامحدودی از نقاط در فضا است که در مکان‌های مشخص به شکل تناوبی تکرار می شوند. با قرار دادن یک اتم، گروههایی از اتمها یا مولکولها در نقاط شبکه کریستالی، یک ساختار کریستالی به دست می آید. به هر اتم، گروه اتمی یا مولکولی که در نقاط دیگر تکرار می شود پایه (Basis) اطلاق می گردد. شبکه(Lattice) نیز دسته‌ای از نقاط در فضا است که هر نقطه محیط متشابهی دارد. ساده ترین واحد کریستال همانطور که بیان شد، سلول واحد نامیده می شود. فضا از تکرار سلولهای واحد پر می شود و شبکه را پدید می‌آورد.
شبکه‌های کریستالی به دو دسته معروف شبکه‌های براوه و شبکه‌های غیر براوه تقسیم می‌شوند. در شبکه‌های براوه همه اتمها از یک نوع و همه نقاط شبکه معادل هم هستند. اما در شبکه‌های غیر براوه چند نوع اتم قرار دارد و برخی مکان‌های شبکه با هم متمایزند. در واقع شبکه‌های غیر براوه تلفیق دو یا چند شبکه براوه هستند.

یک شبکه فضایی مجموعه ای از نقاط با فواصل برابر است که هر نقطه از شبکه را می توان با یک بردار مشخص کرد. در این رابطه n2، n1 و n3 عددهای صحیح و b،a و c بردارهای یکه در سه جهت می‌باشد.

cristal 1 cristal 21

Crystallography and Crystal Structures 

Introduction to Crystallography 


اصول و اجزاء در پراش اشعه X :

 XRD یا همان پراش اشعه ایکس(X-Ray Diffraction)  تکنیکی قدیمی و پرکابرد در بررسی خصوصیات کریستال‌ها می‌باشد. در این روش از پراش اشعه ایکس توسط نمونه جهت بررسی ویژگی های نمونه استفاده می شود XRD برای تعیین عموم کمیات ساختار کریستالی از قبیل ثابت شبکه، هندسه شبکه، تعیین کیفی مواد ناشناس، تعیین فاز کریستال‌ها، تعیین اندازه کریستا‌ل‌ها، جهت گیری تک کریستال، استرس، تنش، عیوب شبکه وغیره، قابل استفاده می‌باشددر این مقاله ابتدا با اساس کار XRD و سپس با اجزا XRD آشنا خواهیم شد.

در پرا‌ش اشعه ایکس توسط کریستال مشاهده می شود که شدت اشعه ایکس باز‌تابیده از کریستال، که در هر اتم بصورت الاستیک پراکنده شده‌اند (بدون تغییر طول موج)، در زوایای خاصی ما‌کسیمم خواهد بود و در بقییه زوایا، شدت اشعه پرا‌شیده شده مقدار قابل ملاحظه ای ندارد. منظور از پراش همین رفتار اشعه ایکس می‌باشد.


پاسخ دهید