بازرسی جوش

  1. 2نگاه اجمالی به بازرسی های غیر مخرب

  2. بازرسی های غیرمخرب -آلتراسونیک

  3. عیوب جوش

1

  1. نگاه اجمالی به بازرسی های غیر مخرب

  2. بازرسی های غیرمخرب -آلتراسونیک

  3. عیوب جوش

آزمون های مخرب :

یک آزمون غیر مخرب آزمایش یک قطعه است به هر نحوی که به کارکرد آتی آن آسیب نرساند . گرچه در اغلب موارد آزمون های غیر مخرب اندازه گیری خواص مکانیکی را مستقیماً انجام نمی دهند ، اما در تعیین محل عیب هایی که می توانند به کارکرد قطعه ای از ماشین به هنگام کار آسیب برسانند با ارزش هستند . این چنین آزمونی برای آشکار کردن مواد معیوب قبل از شکل دادن یا ماشین کاری ، شناسایی قطعات معیوب قبل از مونتاژ ، اندازه گیری ضخامت فلزات یا سایر مواد ، تعیین سطح مایع یا جامد در ظروف کدر ، تشخیص و طبقه بندی مواد و کشف معایبی که ممکن است در جریان کار و استفاده گسترش یابند ، بکار می رود . با این روش می توان قطعات را در حال کارکرد نیز آزمایش کرد ، این کار امکان می دهد که یک قطعه را قبل از بروز نقص تعویض کرد .

۱- رادیو گرافی فلزات :

رادیوگرافی فلزات ممکن است به وسیله استفاده از اشعه X یا اشعه –y اشعه الکترومغناطیسی با طول موج کوتاه ، که قادر هستند تا ضخامت های نسبتاً زیاد را در داخل فلزات نفوذ کنند

انجام گیرد . اشعه y را می توان از یک ماده رادیو اکتیو طبیعی ، از قبیل رادیوم یا یک ایزوتوپ رادیو اکتیو مانند کوبالت ۶۰به دست آورد .

1رادیو گرافی فلزات در حالی که اساساً برای بازرسی قطعات ریختگی و تولیدات جوشکاری شده به کار می رود ، می تواند برای اندازه گیری ضخامت مواد نیزکاربرد داشته باشد .

۲- بازرسی ذرات مغناطیسی(ماگنافلاکس) :

این روش برای ردیابی ترک ها ، پارگی ها ، درزها ، ناخالصی ها و معایب مشابه در مواد فرو مغناطیس از قبیل آهن و فولاد ، به کار می رود . با این روش بریدگیهای بسیار ریز سطحی که با چشم غیر مسلح قابل رویت نیستند و بریدگی هایی که در داخل جسم و در عمق کمی از سطح قرار گرفته اند ردیابی می شوند . برای مواد غیر مغناطیسی ازاین روش نمی توان استفاده کرد .

بازرسی با ذرات مغناطیسی ممکن است به چند طریق انجام شود . قطعه بازرسی را می توان مغناطیس کرده و سپس با ذرات ریز مغناطیسی (پودر آهن) پوشاند . این روش به پس ماند معروف است . یا ممکن است مغناطیسی کردن و استفاده از پودر به طور همزمان انجام گیرد ، این روش را مداوم می نامند . می توان ذرات مغناطیسی را در یک مایع مخلوط کرده و روی قطعه پاشید ، یا اینکه قطعه را دراین مایع فرو برد (روش تر) . دربرخی کاربردها ذرات مغناطیسی را به صورت پودر ریز مانند گرد به روی قطعه پاشید (روش خشک) . وجود بریدگی با چسبیدن و تشکیل طرحی از ذرات در سطح قطعه کار و بر روی بریدگی مشخص می شود .

2۳- بازرسی نافذ فلورسنت (زیگلو) :

این روش بازرسی غیر مخرب حساسی است که برای شناسایی بریدگی های خیلی ریز از قبیل :

ترک ها ، انقباض ها و حفره هایی که به سطح باز می شوند به کار می رود . اگر چه این روش را می توان برای هر دو مواد مغناطیسی و غیر مغناطیسی به کار برد ، اما کاربرد عمده آن برای مواد غیر مغناطیسی است . تکنیک های نافذ را می توان برای هر گونه مواد یکنواختی که متخلخل نیست ، از قبیل فلزات ، شیشه ، پلاستیک و برخی مواد سرامیکی به کار برد .

قطعات آزمایشی در معرض یک نافذ قرار می گیرند . نافذها معمولاً مایعات سبک و روغن مانند هستند که با غوطه ور کردن ، پاشیدن ، برس زدن ، یا برخی روشهای مناسب دیگر به سطح قطعه اعمال می شوند . مایع نافذ با واکنش های مویینگی قوی در داخل ترک ها و سایر بریدگی ها ی سطحی کشیده می شود . بعد از آنکه با نافذ فرصت کافی داده شد که به داخل نفوذ کند مایع باقی مانده روی سطح با شستن یا پاک کردن برداشته می شود . بدین طریق نافذ در کلیه درزها و بریدگی های سطحی باقی می ماند . در این زمان یک پودر خشک یا مخلوط معلق پودر در مایع به سطح قطعه زده می شود . این پودر یا ظاهر کننده مانند یک اسفنج عمل کرده و نافذ داخل درزها را بخود می کشد و محل نشانه نافذ را به صورت بزرگتر نشان می دهد.

3۴- بازرسی فراصوت :

استفاده ازامواج صوتی برای ردیابی ترک ها یک روش بسیار قدیمی است . اگر به قطعه فلزی با چکش ضربه ای زده شود امواج صوتی قابل شنیدن مخصوص از خود پخش می کند که زیر و بم آنها ممکن است از معایب داخل قطعه متاثر شود . اما این روش ضربه زدن و گوش دادن فقط برای تعیین عیب های بزرگ مناسب است .

4روش اصلاح شده تر ، شامل استفاده از امواج صوتی بالاتر از حد شنوایی با فرکانس ۱تا ۵ میلیون هرتز (سیکل بر ثانیه) یا امواج فراصوت است . فراصوتی روش بازرسی غیر مخرب سریع و مطمئنی است که از امواج صوتی فرکانس بالا به طور الکترونیکی تولید شده استفاده می کند که این امواج قادر هستند که با سرعتهای چندین هزار فوت بر ثانیه بر فلزات ، مایعات و پیزوالکتریک تولید می شوند . این مواد هنگامی که تحت یک میدان الکتریکی قرارمی گیرند در ابعاد فیزیکی آنها تغییر حاصل می شود.

پاسخ دهید