علم مهندسی مواد – Material Science Engineering

امروزه دوره‌های رشد و پیشرفت دانش بشری را بر اساس نحوه به کارگیری فلزات و مواد تقسیم‌بندی می‌کنند. شناخت خواص، توزیع و نحوه استخراج و کاربرد مواد گوناگون در صنایع به همراه تولید مواد مرکب و الکتروسرامیکها و حفاظت و شکل‌ دهی آنها محدوده مهم، وسیع و پر کاربردی از دستاوردهای دانش بشری را شامل می‌گردد که هم اکنون به عنوان علم مهندسی مواد  شناخته می‌شود. تحولات سریع و وسعت تحقیقات و بازدهی بالا، این دانش را در زمره مهمترین علوم استراتژیک قرار داده و یکی از ملاکهای توسعه یافتگی جوامع بر اساس رشد و پیشرفت تکنولوژیک در این علم محسوب می‌شود.

امروزه با توجه به نیاز کشور به علوم  و فناوری های جدید در حوزه مهندسی مواد و همچنین نیاز دانشجویان و پژوهشگران این سایت بر خود لازم می داند تا اطلاعات مفید در جهت کمک و رشد به این عزیزان ارائه نماید.

images2

نانوکامپوزیت آلومینیوم /گرافن

1

  1. فایل قابل دانلود مقاله تاثیر گرافن بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت آلومینیوم گرافن

  2. تاثیر درصد گرافن و دمای زینتر بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت آلومینیوم/گرافن

  3. بررسی تاثیر گرافن برخواص مکانیکی نانو کامپوزیت آلومینیوم ۷۰۷۵–گرافن تولید شده به روش نورد تجمعی

سنتز نانو پودر PZT  به روش ژل احتراقی

1

  1. سنتز نانو پودر PZT به روش ژل احتراقی و بررسی مشخصات فیزیکی و مورفولوژیکی آن